BIURO UBEZPIECZEŃ HAMBURG

MARTYNA ORŁOWSKA Doradca ubezpieczeniowy

Suederstrasse 159A, 20537 Hamburg Tel.: 040 25497951 

E-Mail: martyna.orlowska@polskie-biuro.eu 

 

Na obecny system emerytalny w Niemczech składają się trzy filary:
 

  • Pierwszy filar ma charakter podstawowy, jest obowiązkowy i powszechny. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wcześniejszego wkładu w postaci składek odprowadzanych w okresie aktywności zawodowej.
  • Drugi filar stanowi uzupełnienie, konstytuowany jest przez zakładowe systemy emerytalne - Betriebsaltersvorsorge (BAV). Ich funkcjonowanie określone jest odpowiednimi przepisami, ale to pracodawcy decydują o ich stworzeniu. Jest to dobrowolna warstwa systemu emerytalnego.
  •  Trzeci filar również nie jest obowiązkowy, ma charakter prywatny. Polega na gromadzeniu środków pieniężnych przez pracownika, który ma do dyspozycji: produkty ubezpieczeniowe i bankowe, papiery wartościowe lub produkty funduszy inwestycyjnych, a także kapitał rzeczowy.

Do niedawna wiek emerytalny w Niemczech wynosił 65 lat, jednakże Bundestag przyjął ustawę przewidującą, że od 2012 roku na emeryturę będą mogły przechodzić osoby, które ukończyły 67 lat. „50 lat temu po przejściu na emeryturę pobierano świadczenia przez średnio 10 lat. Obecnie ludzie żyją znacznie dłużej, a okres pobierania emerytury wydłużył się do 17 lat, zaś w 2030 roku wzrośnie o kolejne trzy lata.

Obecnie na jednego emeryta przypada 3,2 pracujących, w 2030 roku ten stosunek wyniesie 1: 1,9 Zamykanie oczu przed tymi zjawiskami nie byłoby mądre. Musimy działać”, tłumaczył decyzję władz ówczesny wicekanclerz Franz Muentefering. Nowe rozwiązania legislacyjne obejmą obywateli urodzonych w 1947 roku i młodszych. Wyjątkiem są osoby, które płaciły składki na ubezpieczenie emerytalne przez 45 lat, będą one mogły przejść na emeryturę po ukończeniu 65 lat. Ponadto, niemiecki rząd wdraża program wspierania aktywności zawodowej seniorów. Dla bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, którzy podejmą pracę za niskie wynagrodzenie, przewiduje się dodatek z budżetu państwa. Obecnie pracuje jedynie 45% obywateli z grupy wiekowej 50- 65 lat.

OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO W NIEMCZECH?

WYBIERZ FUNDUSZ EMERYTALNY ODPOWIEDNI DLA TWOICH POTRZEB I ZAPEWNIJ PEWNĄ I SPOKOJNĄ PRZYSZŁOŚĆ SOBIE ORAZ RODZINIE. 

MASZ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA OD PAŃSTWA NIEMIECKIEGO DO PRYWATNEJ RENTY!

FUNDUSZ EMERYTALNY Z KORZYŚCIAMI PODATKOWYMI?

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA PODATKU?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! BEZPŁATNIE ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE PYTANIA! Sie sind Besucher Nr.

Datenschutzerklärung
Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!